Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

znikajac
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
znikajac
3431 3f86
Reposted fromtgs tgs viadelvardian delvardian
znikajac
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m
Reposted fromffinak ffinak viaPatij Patij

August 15 2017

znikajac
1098 e2f0
znikajac
6719 2536
Reposted fromepidemic epidemic viadelvardian delvardian
znikajac
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viazamknioczy zamknioczy
znikajac
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viazamknioczy zamknioczy
znikajac
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viaprzemeksic przemeksic

August 14 2017

znikajac
Umiałam się dogadać jedynie z tymi, którzy akceptowali mnie całkowicie. Niewielu ich było, ale zawsze znalazła się dobra dusza, która choć na jakiś czas wytrzymywała mój obłęd.
Potem odchodziła jak inni.
— Barbara Rosiek
Reposted fromladymoonlady ladymoonlady viacorazmniej corazmniej

August 13 2017

5336 5b3b
Reposted frommakswilczur makswilczur viatriste triste
znikajac
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić,
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem się kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem się kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem się kochać.
— marcin świetlicki "olifant"
Reposted frommalinowa malinowa viagittaara gittaara
znikajac
znikajac
Zakochanie opisać jednym słowem - spojrzenie.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaHoHo HoHo
znikajac
3250 5a16 500
Reposted fromfelicka felicka viaHoHo HoHo

August 10 2017

znikajac
La vie d'Adèle
Reposted fromEmisja Emisja

August 06 2017

znikajac
7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaHoHo HoHo

August 05 2017

3831 9087 500
znikajac
znikajac
Ludzie często pytają mnie dlaczego kogoś nie mam. Że wybrzydzam, że mam za wysokie wymagania albo, że nie dopuszczam do siebie ludzi. Oceniają mnie w ogóle mnie nie znając. Ale to tak wcale nie jest. I zupełnie nie o to chodzi. Nie narzekam na brak zainteresowania i nie mam problemów z nawiązywaniem kontaktów, wręcz przeciwnie. Czy skreślam ludzi szybko? Nie wiem, może rzeczywiście coś w tym jest. Ale raczej nazwałabym to "wycofem", dlatego by nie dawać komuś złudnej nadziei na to, że coś może być. Że coś kliknie, jak nie klika. U mnie się to nie sprawdza. Po kilkunastu latach relacji, związków, dłuższych i krótszych człowiek po prostu wie, nie tyle czego chce ale czego nie chce i blokuje się na amen.
Reposted fromataszka ataszka viaHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl