Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

znikajac
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
znikajac
Dziwne to uczucie, spotkać kogoś w życiu i pierwszy raz pomyśleć "fajnie byłoby stworzyć razem dom" i uczynić go wyjątkowym miejscem pełnym miłości, taką bezpieczną przystanią
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viapikkumyy pikkumyy
znikajac
6167 4549 500
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viapikkumyy pikkumyy
znikajac
Patrzę na ciebie i jestem bardzo, ale tak bardzo szczęśliwy wiedząc, że istniejesz.
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaxannabelle xannabelle

June 23 2018

znikajac
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viamelanchujnia melanchujnia

June 20 2018

znikajac
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viazapachsiana zapachsiana
znikajac
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
Reposted fromFlau Flau vianieobecnosc nieobecnosc

June 13 2018

znikajac
1127 0dfd 500
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie
znikajac
jedną z trudniejszych lekcji, jakie dało mi życie, była ta, że utrata przyjaciela jest jak nieustająca żałoba. nie wiesz jak długo będzie trwać, jest jak nieskończenie mażąca się rana, gdy odpuszczasz i wreszcie tracisz nadzieję, by za chwilę z jeszcze większą siłą tęsknić na nowo. irracjonalna dla otoczenia, które wzruszy ramionami, powie "jego strata" i absolutnie nic nie zrozumie. rozpierdala Cię i niszczy od środka przez bardzo, bardzo długi czas - nadal nie wiem jak długi...
— fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony vianieobecnosc nieobecnosc
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viarenegade4ever renegade4ever

June 06 2018

5868 370b 500
Reposted fromtwice twice viazapachsiana zapachsiana
znikajac
5855 5338
what to do with all this love?
znikajac
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viapikkumyy pikkumyy
znikajac
4916 b375 500
znikajac
2437 250f
Reposted fromursa-major ursa-major viapatrzpodnogi patrzpodnogi

May 26 2018

3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viascorpix scorpix
znikajac
3150 54b0
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascorpix scorpix

May 24 2018

0326 48a2 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl