Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 30 2018

znikajac

Od jakiegoś czasu zauważyłam, że się duszę. Najpierw tylko we wtorki, potem co drugi dzień, a teraz ciągle, nawet w niedzielę. Ja potrzebuję przeciągu, szerokiej skali, czynów ogromnych.

— Agnieszka Osiecka

January 29 2018

znikajac
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane

January 21 2018

znikajac
2785 b739
22:22
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

January 18 2018

znikajac
6588 efb7 500
znikajac
4024 7583 500
tego pragnęłam
to było za dużo
Reposted frommysoul mysoul viazapachsiana zapachsiana
znikajac
8696 8a2f 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viafelicka felicka
znikajac
I trzymaj mnie za rękę gdy śpię. Spać po prawej lubię mniej. A gdy będzie źle - nie puść mnie.
— "Karmelove" Marcelina & Piotr Rogucki
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko viacytaty cytaty
znikajac
znikajac
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapikkumyy pikkumyy
znikajac
Złamane serce wcale nie uczy odporności. Uczy nas za to chronić swoją kruchość. Uczy nas strachu przed miłością. Podkreślając grubą czerwoną linią nasze błędy i porażki, drwi z naszej rozpaczy. Kiedy kończą mi się łzy, osuwam się na najbliższą ławkę i próbuję wziąć się w garść. W piersi czuję głęboki, wściekły ból i zastanawiam się, jak długo będę musiała z nim żyć.
— Leisa Rayven
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapikkumyy pikkumyy
znikajac
Rzadko poznaję osoby, które są w moim stylu. Rzadko udaje mi się kogoś tak naprawdę polubić. Ale kiedy już na kogoś takiego trafię, przywiązuję się do niego zbyt mocno i zbyt szybko.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapikkumyy pikkumyy

January 17 2018

znikajac
znikajac
znikajac
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viasapnai sapnai

January 15 2018

znikajac
Leczysz mnie. Każdego dnia. Każdą wiadomością. Obecnością w moim życiu. Tak długo Cię nie było.
— nezavisan
Reposted fromnezavisan nezavisan viaxannabelle xannabelle
znikajac
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon vialaters laters
znikajac
5631 79af
Reposted from4777727772 4777727772 viasapnai sapnai
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viaphenethylamine phenethylamine
znikajac
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viaRynn Rynn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl