Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2018

znikajac
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak vianieobecnosc nieobecnosc

September 26 2018

znikajac
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc

September 23 2018

znikajac
Jeśli wystarczająco długo patrzy się na deszcz i nie myśli o niczym, człowieka stopniowo ogarnia uczucie, że jego ciało się uwalnia, otrząsa z rzeczywistości świata. Deszcz ma hipnotyzującą noc.
— Na południe od granicy, na zachód od słońca, Haruki Murakami
Reposted frompatronus patronus viahereyes hereyes
znikajac
9429 46d2 500

September 21 2018

znikajac
"Listopad cmentarz pusty
deszczu zimna lura
- to straszne - ktoś mówi
przestać kochać zmarłego dlatego że umarł" — 
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viazapachsiana zapachsiana
znikajac
3786 74ef
Reposted from4777727772 4777727772 viagdziejestola gdziejestola
znikajac
(...) chodziłam po ziemi jak naszprycowana i chyba pierwszy raz w życiu byłam szczęśliwa. Zaufałam, uwierzyłam do samego końca, czułam się bezpieczna, nie potrafiłam się na niego złościć, uczyłam się gotować i czekać na niego z ziemniakami, chciałam dać mu wszystko
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
znikajac
6513 da05 500
znikajac
Gdzie idziesz? Weź mnie też
Jedyne czego chcę
To mieć widok na Twój dzień

— Kortez - Dobrze, że Cię mam
0849 72f7 500
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viasanders sanders
znikajac
1586 ee65
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme viasanders sanders
znikajac
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major viasanders sanders

August 17 2018

znikajac
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 05 2018

znikajac
(...) ma w sobie coś, co każe mi chcieć, chociaż nie powinnam, potrzebować, chociaż nie mogę, i pragnąć, chociaż wiem, że to będzie katastrofa.
— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
znikajac
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahereyes hereyes

July 31 2018

znikajac
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
2991 6c2d 500
 Lower Cathedral Lake at dusk
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl