Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

znikajac
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viajointskurwysyn jointskurwysyn

August 05 2018

znikajac
(...) ma w sobie coś, co każe mi chcieć, chociaż nie powinnam, potrzebować, chociaż nie mogę, i pragnąć, chociaż wiem, że to będzie katastrofa.
— K. Bromberg - "Mój zawodnik"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
znikajac
3159 047b 500
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahereyes hereyes

July 31 2018

znikajac
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
2991 6c2d 500
 Lower Cathedral Lake at dusk
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
3645 9e5e
Reposted fromzuzeklobuzek zuzeklobuzek viascorpix scorpix
znikajac
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
Reposted fromsfeter sfeter vialaters laters
znikajac
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianatory natory
znikajac
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"

July 23 2018

znikajac
5410 40dd 500
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viahereyes hereyes

July 19 2018

znikajac
6423 40f6 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc

July 17 2018

znikajac
znikajac
4949 a5c0
Reposted fromEtnigos Etnigos viapatrzpodnogi patrzpodnogi
znikajac
gdybyś tylko potrafiła spojrzeć mi w oczy i powiedzieć, że jej nie kochasz. nie ważne, czy wcześniej opróżniłabyś szklankę wody, czy wódki. 
znikajac
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaxannabelle xannabelle

July 15 2018

znikajac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl