Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2019

znikajac
5289 8cbe 500
Reposted fromnyaako nyaako
znikajac
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viaOnly2you Only2you
znikajac

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
7552 33a2
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaveronica-o veronica-o
znikajac

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaveronica-o veronica-o
znikajac
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaveronica-o veronica-o

May 30 2019

znikajac
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq viaveronica-o veronica-o
znikajac
2280 3cfb 500
Reposted frompierdolony pierdolony viaveronica-o veronica-o

May 31 2019

znikajac
5289 8cbe 500
Reposted fromnyaako nyaako
znikajac
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viaOnly2you Only2you
znikajac

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
7552 33a2
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viaveronica-o veronica-o
znikajac

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaveronica-o veronica-o
znikajac
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaveronica-o veronica-o

May 30 2019

znikajac
2512 be27
Reposted fromczajnikq czajnikq viaveronica-o veronica-o

May 31 2019

znikajac

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaveronica-o veronica-o
znikajac
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl