Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2019

znikajac
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viahereyes hereyes
znikajac

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
8583 bbd4 500
znikajac
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
3167 2fb0 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
znikajac
nie potrzeba słów, żeby wiedzieć, że coś się zmieniło.
— zasłyszane
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapolglosem polglosem
znikajac
Tyle toksyny w moim życiu ostatnio, że mam wrażenie, że całe dwa lata terapii poszły się jebać. 

October 28 2019

0410 673a
0782 2bdd
znikajac
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!...
— Michaił Bułhakow
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
znikajac
Całowanie jest najlepszym zmysłowym wynalazkiem ludzkości. Wargi, miękkie, duże, drobne, tańczący wewnątrz nich język, wymiana śliny i powietrza, ukąszenia podburzające krew, ssanie, lekkie trącanie kącików ust i to tętno szalejące w czaszce, topienie się skóry między udami, skurcze ścianek wilgotnego wnętrza, niecierpliwe łaskotanie powyżej. Nie możesz być bardziej w tu i teraz. Czekasz. Czujesz. Potrzebujesz.
— Myślenie jest erotyczne - Obrazki.
Reposted fromimaybebad imaybebad viadivi divi
znikajac
7571 bb50 500
Reposted fromundertow undertow viadivi divi
znikajac
6031 dbd7 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viadivi divi
znikajac
znikajac
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viahereyes hereyes
znikajac
9036 1aa7 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
znikajac
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viapoppyseed poppyseed

May 31 2019

znikajac
5289 8cbe 500
Reposted fromnyaako nyaako
znikajac
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viaOnly2you Only2you
znikajac

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl